BAKTERIA GRAM NEGATIF AEROBIK – PSEUDOMONAS

Pseudomonas

Koloni atas agar Mac conkey

clip_image002

Pewarnaan Gram

clip_image004

Ujian Sitrat

clip_image006

+ve ( Hijau ke biru )

Ujian TSI

clip_image008

K/K

Ujian Katalase

positif

clip_image010

Ujian Oksidase

positif

clip_image012

Ujian indol

clip_image014

negatif

Ujian Metil merah

clip_image016

positif

Ujian VP

clip_image018

negatif

SUMBER : PELAJAR YANG MENGAMBIL SUBJEK INI.