BAKTERIA GRAM POSITIF ANAEROBIK

Clostridium tetani

Clostridium botulinum

Clostridium perfringens

Pewarnaan gram

image

gram positif

image

gram positif

image

gram positif

Koloni bacteria atas agar darah

image image image

Ujian Nagler

image

positif = terdapat Opaque

SUMBER : PELAJAR YANG MENGAMBIL SUBJEK INI.