IMUNOHEMATOLOGI : KUMPULAN DARAH DIEGO

Sejarah darah golongan diego

Kumpulan Diego darah ditemui pada tahun 1955 dan dinamakan untuk pesakit yang pertama untuk menghasilkan antibodi terhadap antigen sistem darah baru. Pesakit, Puan Diego, telah melahirkan seorang kanak-kanak dipengaruhi oleh HDN. Serumbeliau didapati mengandungi antibodi (kini dikenali sebagaianti-Dia) yang, semasa mengandung beliau, telah menyeberangiplasenta untuk menyerang RBCs janin itu (yang dinyatakanantigen Dia).
Pada tahun 1967, satu antigen Diego kedua, Dib, ditemui. Ia bukan hingga 1995 yang lain Diego antigen mula ditemui.
Pada masa ini, 21 Diego antigen diketahui, tetapi ia adalahkehadiran atau ketiadaan Dia dan Dib yang amat penting dalam menentukan jenis darah Diego seseorang.

Ciri-ciri diego

The antigen kumpulan darah Diego dibawa pada protein yang penting, yang dipanggil jalur 3 protein, yang terletak dalam sel darah merah membran (RBC). Protein ini adalah exchangerklorida / bikarbonat yang terlibat dalam pengangkutan karbon dioksida dari tisu ke paru-paru. Ia juga ditemui dalam buah pinggang, di mana ia terlibat dalam rembesan asid.
Ramai mutasi dalam gen yang mengekod antigen Diego,SLC4A1, diketahui. Ini mutasi boleh mengakibatkan RBCsdengan membran yang abnormal (ovalocytosis keturunan danspherocytosis) dan buah pinggang yang rosak dalam asidmerembeskan (tubul renal asidosis). Lain-lain mutasi SLC4A1yang tidak menimbulkan penyakit boleh mengakibatkan antigenkumpulan darah baru yang dimiliki oleh sistem Diego kumpulan darah.

Antigen antibodi

Anti-Dia dan anti-Dib lebih sering dikaitkan dengan HDNdaripada tindak balas transfusi. Walau bagaimanapun, antibodimampu menyebabkan segera (9) dan melambatkan tindak balas transfusi yang hemolitik (2, 8).
Penyakit hemolitik yang baru lahir
HDN disebabkan oleh antibodi Diego adalah lebih biasa di Asia Tenggara dan Amerika Selatan.
Anti-Dia mampu menyebabkan sederhana untuk HDN yang teruk, dan kes-kes telah dilaporkan di Jepun (9), China (10, 11),dan Poland (5).
Anti-Dib lazimnya menyebabkan HDN ringan. Kes-kes telah dilaporkan di Jepun (12), China (13), Poland (6), dan di ibuberketurunan Amerika Selatan (14).

Fungsi darah diego

Pertukaran anion merentasi membran RBC
Protein SLCA41 adalah anti-porter yang memainkan peranan penting dalam membolehkan RBC untuk mengangkut CO2bahan buangan ke paru-paru, di mana ia boleh dikeluarkan daripada badan.
Para SLCA41 pertukaran protein one Cl-untuk satu HCO3. Arahpertukaran bergantung kepada kepekatan ion-ion di kedua-dua belah membran RBC. Apabila tahap sisa CO2 adalah tinggi, CO2 meresap di seluruh membran RBC dan ditukarkan kepada HCO3-yang dibawa keluar dari RBC sebagai pertukaran untuk Cl-. Jika pertukaran anion tidak berlaku,HCO3-akan terkumpul di dalam RBC dan mencapai tahaptoksik, mengubah pH intraselular. Dalam paru-paru, tahap yang lebih rendah CO2 menggalakkan arahan pertukaran kebelakang. Apabila di dalam RBC, CO2 HCO3-hasil yangmeresap daripada RBC dan exhaled dari badan.

Rujukan

Daniels G L, Fletcher A. et al. Blood group terminology 2004: from the International Society of Blood Transfusion committee on terminology for red cell surface antigens. Vox Sang. 2004;87(4):304–316. [PubMed]

Daniels G. Human Blood Groups, Second ed. 2002, Blackwell Science.

Komatsu F, Hasegawa K, Yanagisawa Y, Kawabata T, Kaneko Y, Watanabe S, Miyagi S, Sakuma M, Kagawa Y, Kajiwara M. Prevalence of diego blood group Dia antigen in Mongolians: comparison with that in Japanese. Transfus Apheresis Sci. 2004;30:119–24. [PubMed]

Kusnierz-Alejska G, Bochenek S. Haemolytic disease of the newborn due to anti-Dia and incidence of the Dia antigen in Poland. Vox Sang. 1992;62:124–6. [PubMed]

Lenkiewicz B, Zupanska B. The first example of anti-Diego(b) found in a Polish woman with the Di(a+b-) phenotype and haemolytic disease of the newborn not requiring treatment. Transfus Med. 2003;13:161–3. [PubMed]

Hinckley M E, Huestis D W. Case report. An immediate hemolytic transfusion reaction apparently caused by anti-Dia. Rev Fr Transfus Immunohematol. 1979;22:581–5. [PubMed]

Yamane K, Yagihashi A, Sasaki M, Kuwashima K, Morio A, Watanabe N. A delayed hemolytic transfusion reaction (DHTR) with multiple alloantibodies (Anti-E, Jka, Dia, Fyb, and S) induced by E-antigen-negative, crossmatch-compatible blood. Immunopharmacol Immunotoxicol. 1998;20:531–9. [PubMed]

Alves de Lima L M, Berthier M E, Sad W E, DiNapoli J, Johnson C L, Marsh W L. Characterization of an anti-Dia antibody causing hemolytic disease in a newborn infant. Transfusion. 1982;22:246–7. [PubMed]

Ting J Y, Ma E S, Wong K Y. A case of severe haemolytic disease of the newborn due to anti-Di(a) antibody. Hong Kong Med J. 2004;10:347–9. [PubMed]

Yung C H, Lin J S, Hu H Y, Lyou J Y, Chen Y R, Chen C R, Hao T C, Peng C S, Tzeng C H. [Hemolytic disease of the newborn caused by maternal anti-Di(a): a case report in Taiwan] Zhonghua Min Guo Wei Sheng Wu Ji Mian Yi Xue Za Zhi. 1995;28:146–50. [PubMed