MIKROBIOLOGI - UJIAN FERMENTASI GULA, UJIAN OKSIDASE & Uji Triple Sugar Iron Agar

UJIAN FERMENTASI GULA

-Identifikasi sesetengah bakteria ditentukan oleh jenis nutrient yang dihutaikan oleh bakteria dan produk akhir yang dihasilkan dalam proses tersebut

-Untuk menentukan hasil fermentasi gula,broth fermentasi karbohidrat disediakan pada pH7.4.

-Broth ini mengandungi 3 bahan: 0.5%-1.0% (laktosa atau glukosa),broth nutrient dan perwarna penanda fenol merah

KEPUTUSAN

image

Positif-warna kuning/kuning dengan gelembung udara

Negatif-merah dan tiada gelembung udara

UJIAN OKSIDASE

-Digunakan untuk membantu mengenalpastian spesis Pseudomonas,Neisseria,Vibro dan Pasteurella yang mana kesemuanya menghasilkan enzim sitokrom oksidase

PRINSIP

-Organisma aerob yang mempunyai enzim sitokrom oksidase akan menurunkan tetra-p-phenylenediaminedilhydrochloride kepada p-phenylenediamine dioxide dengan kehadiran oksigen membentuk komponen berwarna ungu.

KEPUTUSAN

imagePositif- warna ungu gelap 5-10 saat

imageNegatif- tiada perubahan warna

Uji Triple Sugar Iron Agar

-Digunakan untuk mengenalpastian spesis-spesis enterobakteria tiga gula yang terlibat adalah glukosa,laktosa dan sukrosa.

PRINSIP

-Berdasarkan kepada keupayaan bakteria menapai glukosa,laktosa dan sukrosa untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan hidrogen serta hidrogen sulfida dikesan melalui indicator garam ferik yang menyebabkan berlakunya mendakan ferus sulfit yang berwarna hitam dan tidak larut.

-TSIA adalah uji yang dirancang untuk membezakan beberapa jenis bakteria dari spesis spesis enterobakteria, yang bersifat gram negatif dan memfermentasikan glukosa membentuk sehingga dapat dibezakan dengan bakteria gram negatif intestinal lain.

- Untuk mengamati fermentasi karbohidrat, media TSIA yang mengandungi laktosa dan sukrosa dengan konsentrasi 1%, dan mengandungi glukosa dengan konsentrasi yang lebih rendah yaitu 0,1%. Konsentrasi ini akan berpengaruh terhadap penggunaan karbohidrat dan keadaan asid yang terbentuk.

- Perubahan warna menjadi kuning menandakan asid, sedangkan warna menjadi lebih merah menunjukkan media menjadi besar. Warna media mula-mula adalah merah-orange. Selain itu ditambahkan FeSO4 untuk mengenalpasti adanya gas H2S.

KEPUTUSAN

image

SUMBER : PELAJAR YANG MENGAMBIL SUBJEK INI.