MIKROBIOLOGI–UJIAN VOGES PROSKAUER & UJIAN SITRAT

VOGES PROSKAUER

-ujian ini dilakukan untuk membantu dalam pembezaan bakteria

-Klebsiella pneumoniae,Vibrio cholerae,Enterobacter sp dan sesetengah strain Enterobacteria,memfermentasi glukosa dengan penghasilan asetoin

-Asetoin boleh dikesan melalui reaksi oksidasi

PRINSIP

-organisma ujian dikulturkan dalam air peptone glukosa fosfat selama 48 jam

-natrium hidroksida dan sedikit keratin ditambahkan dalam keadaan beralkali dan pendedahan kepada udara,asetoin dihasilkan daripada fermentasi glukosa

-dioksidasikan kepada diasetil menghasilkan warna merah jambu apabila menambahan keratin

KEPUTUSAN

image

Positif-warna merah

Negatif-tiada berwarna

UJIAN SITRAT

-ujian ini membantu bagi pengenalpastian enterobakteria

-selain itu,bagi melihat keupayaan menggunakan sitrat sebagai sumber utama karbon dan ammonia inorganik sebagai sumber nitrogen

-bakteria yang tumbuh di dalam medium ini akan menukarkan warna penanda bromothymol biru daripada hijau kepada biru

-bakteria yang berupaya memecahkan sitrat adalah Klebsiella pneumoniae,Enterobacter sp,Proteus mirabilis dan Pseudomonas aeruginosa

PRINSIP

-organisma ujian dikultur dalam medium yang mengandungi sodium sitrat,garam ammonium dan penanda bromo-thymol biru

-pertumbuhan dalam medium ini ditunjukkan dengan kekeruhan dan penukaran warna daripada hijau kepada biru

-penukaran warna disebsbkan reaksi beralkali akibat pemecahn sitrat

KEPUTUSAN

image

Positif-warna Biru

Negatif –tiada perubahan warna/hijau

SUMBER : PELAJAR YANG MENGAMBIL SUBJEK INI.