MIKROBIOLOGI - UJIAN METIL MERAH

UJIAN METIL MERAH

-ujian ini kadangkala dilakukan bersama Voges Proskauer.

-sesetengah enterobakteria apabila dikulturkan dalam air penimbal peptone glukosa,menghasilkan keadaan yang berasid daripada hasil akhir proses fermentasi glukosa

-ini menghasilkan warna merah apabila penambahan penanda meril merah

-bakteria yang [postif ujian metil adalah Escherichia coli,Salmonella dan Proteus Vulgaris

-bakteria yang negatif ujian metil merah adalah Serratia marcescens Klebsiella dan Enterobacter aerogenes.

PRINSIP

-organisma ujian yang dikulturkan dalam air pepton glukosa akan memfermentasikan glukosa(jika bakteria positif)

-proses fermentasi glukosa akan menghasilkan keadaan berasid

-apabila ditambahkan dengan reagen metil merah akan menukatkan medium kepada warna merah

KEPUTUSAN

image

Positif-merah

Negatif-tiada berwarna/kuning

SUMBER : PELAJAR YANG MENGAMBIL SUBJEK INI.