MIKROBIOLOGI - UJIAN UREASE & UJIAN ONPG

UJIAN UREASE

-Untuk mengenalpasti enterobakteria

-Straina Protes merupakan penghasilan enzum ureasa yang paling kuat

-Yersenia enterocolitica juga penghasilan ureasa

-salmonella dan shigella tidak menghasilkan ureasa

PRINSIP

-Organisma ujian dikultur di dalam medium yang mengandungi urea dan penanda warna fenol merah

-Jika strain tersebut menghasilkan enzim urease,enzim tersbut akan menguraikan urea dalam medium tersebut melalaui proses hidrolosos dan menghasilkan ammonia dan karbon dioksida

-dengan penghasilan ammonia, medium menjadi beralkali seperti yang ditunjukan dengan penukaran warna merah kepada warna merah jambu

KEPUTUSAN

imageimage

-POSITIF-Merah Jambu

-NEGATIF-Kuning

UJIAN ONPG

-ujian ini penting dalam pengenalpastian Enterobakteria yang menfermentasi laktosa.ia juga berguna dalam membezakan Neisseria Lactamica daripada neisseria spesis lain.

Ujian ONPG (o-nitrophenyl-B-D-galactopyranoside) digunakan untuk menentukan kehadiran atau ketiadaan enzim B-galactosidase

-kehadiran dua enzim,premease dan B-galactosidase diperlukan untuk memfermentasikan laktosa

-bakteria yang tidak fermentasi laktosa tidak mempunyai kedua-dua enzim ini

-Bakteria yang lambat fermentasi laktosa tidak memiliki permease tetapi mempunyai B-galactosidase yang hidrolisikan laktosa dan glukosa.

-Struktur ONPG mempunyai struktur yang sama dengan laktosa

-Jika B-galactosidase hadir,ONPG yang tidak berwarna akan bertukar kepada galaktosa dan onitrophenol yang berwarna kuning

KEPUTUSAN

imagePositif-kuning

imageNegatif-tiada warna

SUMBER : PELAJAR YANG MENGAMBIL SUBJEK INI.