KUMPULAN ABO DAN RHESUS (TEKNIK TIDAK LANGSUNG)

OBJEKTIF :

Untuk menentukan jenis kumpulan ABO dan Rhesus

TEORI :

Kumpulan darah juga boleh ditentukan dengan menggunakan teknik tidak langsung, dimana melalui teknik ini serum digunakan. Pada serum terdapat antibody yang boleh dikesan oleh antigewn pada known cell – sel a, sel B dan sel O. individu yang berdarah A akan memiliki antibody B, manakala individu darah B akan memiliki antibody B.

REAGEN :

Reagen sel A, sel B, dan sel O

BIOMATERIAL :

Serum darah kumpulan A, kumpulan B, kumpulan AB, dan kumpulan O

ALAT RADAS/ PERALATAN :

1. jubin

2. kayu pencungkil

3. glove

4. tabung uji

5. penggempar

PROSEDUR :

Teknik Jubin

Teknik tidak langsung

Known antisera

Anti-A

Anti-B

Anti-AB

Auto Control

1. 1 titik Anti-A, Anti-B, Anti-AB dan Anti-D dititiskan pada setiap petak jubin yang telah di labelkan.

2. 1titik sel serum dititiskan pada petak jubin reagen

3. Reagen dan serum dicampurkan dengan menggunakan kayu pencungkil.

4. Jubin digoncangkan perlahan-perlahan selama 4-5 minit sambil perhatikan agglutinasi.

5. Bacaan permehatian direkod.

Teknik Tiub

1. Tabung uji dilabel dan dimasukkan 2 titik sel A,sel B, dan sel O

2. 1 titik serum ditambah ke dalam setiap tabung uji yang berlabel.

3. Diempar pada kelajuan 1000rpm selama 1 minit.

4. Tabung uji di perhatikan dan agglutinasi diperhatikan.

KEPUTUSAN :

Teknik Jubin

Sel darah

Anti-A

Anti-B

Anti-AB

Anti-D

A

+

0

+

+

B

0

+

+

+

AB

+

+

+

+

O

0

0

0

+

Teknik Tiub

Sel darah

Anti-A

Anti-B

Anti-AB

Anti-D

A

+

0

+

+

B

0

+

+

+

AB

+

+

+

+

O

0

0

0

+

PEBINCANGAN :

Teknik tidak langsung merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menentukan kumpulan darah individu. Teknik ini mempunyai dua kaedah iaitu teknik jubin dan teknik tiub. Pada akhir eskperimen, keputusan yang diperolehi bagi kumpulan darah A, B, AB ialah berlakunya agglutinasi, manakala bagi kumpulan darah O tiada pembentukkan agglutinasi yang berlaku. Teknik tidak langsung menggunakan serum bagi menetukan Ab. Serum yang hendak diuji dicampurkan dengan sel darah yang telah diketahui iaitu sel A , B dan O. Terdapat beberapa langkah berjaga-jaga yang perlu dipatuhi . Antaranya

ialah jangan sentuhkan sel darah dengan antisera kerana ia akan menyebabkan kontaminasi pada sel darah tersebut. Bagi kaedah tiub pula , tiub yang digunakan hendaklah bersih dan kering . Selain

itu , masa pengemparan hendaklah dilakukan dengan tepat .

KESIMPULAN :

Keputusan yang diperolehi adalah positif, dimana darah A,B,AB menunjukkan berlakunya agglutinasi manakala darah O tidak berlaku agglutinasi. Teknik tidak lansung adalah teknik mudah bagi mengesan kumpulan darah individu.

SOALAN :

  1. Nyatakan jenis specimen yang digunakan dalam teknik tidak langsung?

- serum

  1. Nyatakan prinsip yang digunakan dalam ujikaji ini?

- Penentuan antibodi dalam sample plasma dan serum. Serum ( antibody ) yang hendak diuji dicampurkan dengan sel ( antigen ) yang telah diketahui .

  1. Bincangkan keputusan yang didapati daripada eksperimen ini?

- Keputusan yang diperolehi adalah positif iaitu terdapat agglutinasi pada kumpulan darah A , B dan AB . pada kumpulan darah O ,tidak terdapat agglutinasi kerana gen yang terdapat dalam kumpulqan darah O bersifat amorfik .