BIOKIMIA : Menaksir aras kreatinin dalam serum dan urin.

OBJEKTIF :
Mentaksir kreatinin menggunakan Keadah Jaffe.

TEORI :
Kaedah yang biasa digunakan untuk analisis kreatinin ialah
kaedah tindakbalas Jaffe. Tindakbalas ini menggunakan asid pikrik dalam larutan beralkali yang bertindakbals dengan kreatinin membentuk sebatian berwarna iaitu kreatinin-pikrik. Masalah utama tindakbalas ini ialah kehadiran interferen seperti glukosa, protien, asid askorbik dan asid keto.

REAGEN : ·
Asid Tungstik
· larutan 0.036M Asid pikrik
· Larutan 1.4M natrium hidroksida
· Larutan simpanan piawai kreatinin ( 100mg/dL )
· Larutan kerja piawai kreatinin

BAHAN : · Serum
BIOLOGI · Urin

BAHAN : · Tabung uji empar
KACA · tabung uji kaca
ALAT : · Spektrofotometer
RADAS · Pengempar

KAEDAH : Spesimen Urin
1. Peringkat pertama :
v Spesimen urin dicairkan 1:20 dengan air suling.
v 4.0ml larutan asid tungstik dipipetkan dan 0.5ml urin yang telah dicairkan.
v Larutan disebatikan.
v Larutan didalam tabung uji dibiarkan selama 10 minit sebelum diemparkan pada hadlaju 1500psm selama 2 minit untuk mendapatkan supernatan.
2. Peringkat kedua : Peringkat tindakbalas
v Tabung uji 15 x 150mm disedia dan ditanda seperti berikut :

Tabung uji 1 K ( kosong )
Tabung uji 2 P ( piawai )
Tabung uji 3 U ( ujian )

v Larutan seperti di bawah dipipetkan ke dalam tabung uji.
Kosong ( K )
ml
Piawai ( P )
ml
Ujian ( U )
ml
Air suling 3.0 2.9 -
Laruatn piawai 10mg/dL - 0.1 -
Supernatan Urin - - 3.0
0.036M asid pikrik dan sebatikan 1.0 1.0 1.0
1.4M NaOH 0.5 0.5 0.5

v Larutan didalam tabung uji disebatikan dan dibiarkan selama 15 minit ditempat yang gelap.
v Bacaan absorbans dibaca di spektrofotometer pada
540 nm. ( Gunakan K sebagai pengosong ).

KEPUTUSAN :
Tabung uji Kosong ( K ) Piawai ( P ) Ujian ( U )
Absorbans 0.000 0.012 x
Pengiraan : Berdasarkan Hukum Beer
Mg kreatinin serum daalm 100ml serum
clip_image002 Abs U x faktor x kepekatan piawai ( 10mg/dl )
     Abs P
clip_image002[1] factor : 30 / 45
clip_image002[2] Keputusan bagi ujian ini tidak diperolehi .
JULAT RUJUKAN : 0.7-0.2mg /100ml

KAEDAH : Spesimen Serum
3. Pemisahan protien :
v 1 tabung empar yang berisipadu 15 ml diambil dan ditandakan dengan label – label berikut :

Larutan Tungstik 4.0ml
Serum 0.5ml

v Tabung empar dibiarkan selama 10 minit dan diemparkan.
4. Tindakbalas kimia
v Tabung uji 15 x 150mm disedia dan ditanda seperti berikut :

Tabung uji 1 K ( kosong )
Tabung uji 2 P ( piawai )
Tabung uji 3 U ( ujian )
v Larutan seperti di bawah dipipetkan ke dalam tabung uji.

Kosong ( K )
ml
Piawai ( P )
ml
Ujian ( U )
ml
Air suling 3.0 2.9 -
Laruatn piawai 10mg/dL - 0.1 -
Supernatan - - 3.0
0.036M asid pikrik dan sebatikan 1.0 1.0 1.0
1.4M NaOH 0.5 0.5 0.5

v Larutan didalam tabung uji disebatikan dan dibiarkan selama 15 minit ditempat yang gelap.
v Bacaan absorbans dibaca di spektrofotometer pada
540 nm. ( Gunakan K sebagai pengosong ).

KEPUTUSAN :
Tabung uji Kosong ( K ) Piawai ( P ) Ujian ( U )
Absorbans 0.000 0.103 0.106

Pengiraan : Berdasarkan Hukum Beer
Mg kreatinin serum daalm 100ml serum
clip_image002[3] Abs U x faktor x kepekatan piawai ( 0.001 g/dl )
    Abs P
clip_image002[4] 0.106 x 30 / 45 x kepekatan piawai ( 0.001 g/dl )
    0.103
clip_image002[5] 6.861 mg /dl
JULAT RUJUKAN : 1-2 g / 24 jam

PERBINCANGAN :

clip_image002[6] Kaedah yang digunakan untuk menaksir aras kreatinin dalam serum
dan urin ialah Kaedah Jaffe . Kaedah ini sangat penting dan melibatkan
tindak balas yang berlaku di antara asid pikrik dalam larutan beralkali
dan kreatinin untuk membentuk satu sebatian berwarna iaitu kreatinin-
pikrik yang berwarna oren .
clip_image002[7] Dalam eksperimen ini ,spesimen yang digunakan adalah serum dan
urin . Penambahan asid pikrik dan larutan natrium hidroksida atau
NaoH adalah bertujuan untuk menghasilkan warna oren bagi
mengukur kepekatan kreatinin menggunakan spektrofotometer .
Tujuan lain ialah untuk memastikan bahan yang terhasil adalah
kreatinin bukannya asid urik ataupun piruvat . Ini penting untuk
memperolehi keputusan yang tepat tanpa sebarang ralat .
clip_image002[8] Keputusan yang diperolehi bagi spesimen serum adalah 6.861 mg/dl .
Keputusan aras kreatinin yang diperolehi adalah lebih dari julat
normalnya iaitu 0.7 hingga 2.0 ml . Ini disebabkan oleh pengambilan
sample serum kurang daripada nilai yang dikehendaki dan penggunaan
kuvet yang tidak bersih menyebabkan aras kreatinin melebihi julat
normal .
clip_image002[9] Keputusan yang kami perolehi berbeza dengan kumpulan lain.antara
keputusannya adalah 1.911 mg/dl dan 4.511mg/dl .Ini terjadi
disebabakan sample yang digunakan telah lama dan sel telah lisis .
clip_image002[10] Manakala kami tidak memperolehi sebarang keputusan bagi mentaksir
aras kreatinin dalam urin kerana urin tidak diempar terlebih dahulu
selepas dilakukan factor pencairan 1:20 menyebabkan urin menjadi
pekat .Selain itu , kesilapan semasa pengambilan sample yang salah
turut mempengaruhi keputusan .

KESIMPULAN :
clip_image002[11] Keputusan yang diperolehi adalah 6.861 bagi serum dan tiada keputusan
bagi urin . Aras kreatinin dalam serum dan urin adalah abnormal .

SUMBER :Pelajar yang mengambil subjek ini.