BIOSTATISTIK : KHI KUASA DUA ( X2 )

1. UJIAN KEBAGUSAN PENYESUAIAN :
· Ujian ini hanya menguji satu pembolehubah populasi sahaja

Tujuan:
· Menguji sama ada taburan yang di cerap memenuhi taburan jangkaan yang telah diketahui

Ciri-ciri ujian kebagusan
· Terdiri daripada percubaan yang sama
· Hasil setiap percubaan akan tergolong dalam 1 kategori ( k ), dengan k > 2
· Setiap percubaan tak bersandar
· Kebarangkalian untuk setiap kategori tak berubah

2. JADUAL KOTIGENSI :
· Mempunyai lebih daripada 1 maklumat bagi sesuatu elemen.
Eg: Jadual kotigensi
Kategori Sepenuh masa Separuh masa Jum.Baris
Ijazah 190 140 330
Diploma 220 180 400
Jum.Lajur 410 320 730
Analisis Jadual kotigensi
- Ujian ketaksandaran
· Menguji sama ada wujudnya hubungan bersandar antara 2 pemboleh ubah dalam 1 populasi

Capture
Contoh soalan i :
Seramai 230 orang siswazah ditemuduga. Maklumat dikumpul termasuk ijazah diperoleh dan tahap pekerjaan. Uji sama ada peluang pekerjaan bergantung pada ijazah yang diperolehi pada aras keertian 2.5%.
Kategori B.EC B.ACC B.A Jum.Baris
Bekerja 65 42 13
Tak bekerja 25 68 17
Jum.Lajur

SUMBER : Pelajar yang mengambil subjek ini.