DIAGNOSTIK HEMATOLOGI-Ujian kerapuhan osmosis ( Osmotic Fragility Test ) - OFT.

OBJEKTIF :

Ujian ini dijalankan dalam pendiagnosan kes anemia yang

disebabkan ² intracellular defect ² seperti ² Hereditary

spherocytosis ².

TEORI :

Dinding sel darah merah ( SDM ) merupakan membran

² semi-permeable ² dan SDM bertindak sebagai satu osmometer.

SDM adalah seimbang ketika berada dalam air iaitu air tidak akan masuk atau keluar dari menbran sel. Apabila SDM diampai di dalam larutan salin yang isotonik, SDM akan menyerap air, kembang dan pecah ( hemolisis ). Sel sferosit akan pecah lebih cepat daripada SDM normal dan sel yang nipis dan rata ( target sel) mempunyai ketahanan yang lebih tinggi daripada normal.

.

PRINSIP :

Dalam ujian ini, darah diampai dalam beberapa cairan salin yang

UJIAN mempunyai kepekatan yang berlainan dan dieram pada suhu bilik

Selama ½ jam. Hemolisis yang berlaku akan disukat dengan membaca absorbans supernatannya melalui spektrofometer dan kemudian lakarkan grafnya.

REAGEN / :

PERALATAN

a ) Bahan Kimia

i. Larutan simpanan 10% sodium klorida ( NaCI ) tampan

pH 7.4

· Keringkan NaCI dalam desikator selama 24 jam sebelum ditimbang.

· Sodium chloride ( gred analar ) 10.0 g

· Na2HPO4 2.731 g

· NaH2PO4 0.486 g

· Larutan bahan – bahan tersebut dalam air suling dan jadikan isipadu ke 200 ml.

· Simpan pada suhu 4°C.

ii. Larutan kerja 1% NaCI tampan pH 7.4

· Larutan 10% NaCI tampan pH 7.4 simpanan 10 ml

· Air suling 90 ml

iii. Normal salin isotonik

iv. Air suling

b ) Bahan biologi / spesimen

· Darah vena dalam antibekuan heparin

c ) Alat radas

· Pipet 10 ml

· Mikropipet 10 – 100 mL

· Tabung uji

· Kuvett

· Kertas graf

d ) Peralatan

· Spektrofometer

· Pengempar

PROSEDUR :

v Satu siri calitan ( 0.10% - 0.85% ) disediakan dari laruatn kerja 1% NaCI. Jumlah isipadu yang sesuia bergantung kepada spektrofometer yang digunakan.

o Jika jumlah isipadu yang sesuia adalah 8.0 ml, cairan – cairan seperti berikut disediakan :

No. Tabung uji

% NaCI

1% NaCI

( ml )

Air suling

( ml )

Jumlah kandungan

( ml )

Bacaan absorban

% hemolisis

1

0.85

6.8

1.2

8.0

0.000

0.0

2

0.75

6.0

2.0

8.0

0.081

8.6

3

0.65

5.2

2.08

8.0

0.339

35.9

4

0.60

4.8

3.2

8.0

0.387

41.0

5

0.55

4.4

3.6

8.0

0.849

89.9

6

0.50

4.0

4.0

8.0

0.624

66.1

7

0.45

3.6

4.4

8.0

0.649

68.8

8

0.40

3.2

4.8

8.0

0.667

70.7

9

0.35

2.8

5.2

8.0

0.644

68.2

10

0.30

2.4

5.6

8.0

0.648

68.6

11

0.25

2.0

6.0

8.0

0.658

69.7

12

0.20

1.6

6.4

8.0

0.651

69.0

13

0.15

1.2

6.8

8.0

0.723

76.6

14

0.10

0.8

7.2

8.0

0.944

100

v Spesimen darah disebatikan dengan sempurna dan 0.05 ml

( 50 mL ) dipipetkan atau pipetkan 2 – 3 titik ke dalam setiap

tabung uji dengan menggunakan pipet Pasteur dan disebatikan dengan cermat.

v Tabung uji tersebut dibiarkan selama 30 minit pada suhu bili.

v Dengan kelajuan 2000 psm emparkan selama 5 minit.

v Bacaan absorban supernatan diambil di spektrofometer

( 540 nm ) dengan menggunakan salin isotonik atau tabung uji no. 1 sebagai kosong ( blank ) atau 0.5% hemolisis dan tabung uji no. 14 atau 10% NaCI sebagai 100% hemolisis.

v % hemolisis dikirakan dalam setiap tabung uji dan graf dilakarkan dengan menggunakan kertas graf.

KEPUTUSAN :

No. Tabung uji

Bacaan absorban

% hemolisis

1

0.000

0.0

2

0.081

8.6

3

0.339

35.9

4

0.387

41.0

5

0.849

89.9

6

0.624

66.1

7

0.649

68.8

8

0.667

70.7

9

0.644

68.2

10

0.648

68.6

11

0.658

69.7

12

0.651

69.0

13

0.723

76.6

14

0.994

100

Ø Pengiraan :

% hemolisis = Bacaan absorban supernatant          X 100

                         Bacaan absorban 100% hemolisis

Perbincangan :

Ø Berdasarkan kepada keputusan yang diperolehi, kami telah memperolehi graf Hereditay Spherocytosis ( HS ). Graf yang diperolehi adalah ke kanan dari julat normal. Ini disebabkan oleh sample darah yang digunakan adalah sampel lama. Sel-sel darah dalam sampel ini mempunyai ketahanan yang kurang yang menyebabakan sel-sel darah ini hemolisis.

Ø Terdapat beberapa ralat yang menyebabkan graf yang diperolehi adalah kekanan dari julat normal iaitu proses pengambilan bahan kimia menggunakan pipet lebih atau kurang dari sukatan yang telah ditetapkan. Selain itu, kuvet yang digunakan adalah tidak bersih.

Kesimpulan :

Ø Graf yang diperolehi adalah kekanan dari graf normal iaitu graf Hereditag Spherocytosis ( HS ).

SOALAN :

1) Bincangkan jika keputusan ujian sekiranya graf yang diperolehi bergerak ke kanan dengan julat normal?

- kerana sample darah yang digunakan telah lama,sel-sel darah hemolisis dan dan sel darah mempunyai ketahanan yang kurang

2) Apakah ralat-ralat yang boleh mempengaruhi keputusan ujian dan bagaimana cara untuk memastikan bacaan absorban yang diperolehi tidak dipengaruhi oleh faktor ralat ?

- pengambilan sample yang salah

- menggunakan kuvet yang tidak bersih

 

SUMBER : Pelajar yang mengambil subjek ini.