BIOSTATISTIK : CONTOH BORANG KAJI SELIDIK

BORANG KAJI SELIDIK TAHAP PERKHIDMATAN PELANGGAN TERHADAP
(NAMA SYARIKAT YANG DIKAJI/CONTOH KEDAI BUKU)

NAMA :
I/C:
BAHAGIAN A
Bulatkan pilihan jawapan dibawah.
1. Adakah anda menggunakan perkhidmatan ini ?
a) Ya b) Tidak
2. Apakah jenis perkhidmatan yang digunakan ?
a) Print b) Binding c) Photostat d) Fax e) Lain-lain, nyatakan.......................
3. Adakah kualiti perkhidmatan yang disediakan memuaskan anda ?
a) Ya b) Tidak
BAHAGIAN B
Soalan dibawah berkaitan dengan perkhidmatan yang diberikan. Bulat jawapan anda berdasarkan kepada skala dibawah :
1) Sangat tidak setuju
2) Tidak setuju
3) Setuju
4) Sangat setuju
No Soalan Sangat tidak
setuju
Tidak Setuju Setuju Sangat
setuju
1 Layanan pekerja dengan pelanggan memuaskan 1 2 3 4
2 Pengurusan di kaunter hadapan yang sistematik 1 2 3 4
3 Kaunter bayaran mencukupi 1 2 3 4
4 Harga yang ditawarkan berpatutan 1 2 3 4
5 Waktu operasi memenuhi kehendak pelanggan 1 2 3 4
6 Tempoh masa untuk menyiapkan tempahan adalah sepertimana yang dikehendaki 1 2 3 4
7 Barangan di Pustaka mencukupi dan pelbagai 1 2 3 4
8 Suasana dalam Pustaka baik 1 2 3 4
9 Tahap kebersihan memuaskan 1 2 3 4
10 Lokasinya berada di tempat yang strategik 1 2 3 4
11 Kemudahan yang disediakan untuk pelanggan mencukupi 1 2 3 4

SUMBER : Pelajar yang mengambil subjek ini.