SITOLOGI-CIRI KESELAMATAN MAKMAL

CIRI – CIRI KESELAMATAN MAKMAL

clip_image001 Ciri – ciri keselamatan makmal ialah suatu tatacara yang memerangkan tentang langkah – langkah yang perlu diambil berat ketika berada di dalam makmal bagi memastikan sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku.
clip_image001[1] Terdapat beberapa keselamatan makmal antaran ialah :
Ø menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain agar tidak berlaku sebarang kecederaan yang tidal diingini.
Ø Sentiasa berhati – hati dan dan waspada ketika ketika berada dalam makmal.Ini penting bagi memastikan tiada berlaku sebarang kemalangan ketika eksperimen dijalankan.
Ø Sentiasa menjaga kebersihan dalam makmal. Kebershan makmal perlu sentiasa berada dalam keadaan baik bagi memastikan eksperimen dapat dijalankan dengan selesa.
Ø Mengetahui cara – cara menyimpan bahan – bahan makamal dengan betul.ini bertujuan agar tidak berlaku sebarang kesilapan dalam menjalankan eksperimen. Selain itu, ia mudah untuk diambil.
Ø Menggunakan alatan makmal dengan betul dan sempurna. Bagi alatan kaca, ia penting agar alatan ini tidak pecah.
Ø Mengetahui cara penggunaan alatan kecemasan. Ini penting apabila berlaku kemalagan seperti kebakaran di dalam makmal.
Ø Mengenakan pemakaian yang sesuai dalam makmal bagi melindungi diri. Contohnya memakai kot makaml, kasut yang bertutup.
Ø Menggunakan bahan kimia dengan betul dan menepati ciri – ciri keselamatan, agar tidak berlaku letupan, dan agar tidak mengenai diri.

SIMBOL DALAM MAKMAL SITOLOGIclip_image003
BAHAN MUDAH TERBAKAR
BAHAN MUDAH TERBAKAR
· Menunjukkan bahan ini mudah terbakar.
· Perlu diletak ditempat yang jauh dari sumber api.
· Bahan ini perlu dikendali dengan berhati – hati.
clip_image005
BAHAN BERACUN
BAHAN BERACUN
 • Menunjukkan bahan ini beracun dan bertoksik.
 • Bahan ini perlu dikendali dalam kebuk wasap bagi memastikan keselamatan pengendalinya.
 • Pengguna perlu mengendali bahan ini berdasarkan label bahan ini, dan perlu menyimpan di tempat yang selamat.
clip_image007
BAHAN MUDAH MELETUP
BAHAN MUDAH MELETUP.
 • Menunjukkan bahan ini mudah meletup apabila terdedah kepada api dan sensitif terhadap geseran.
 • Perlu disimpan di tempat yang betul dan selamat.
 • Pengedalai bahan ini perlu mengikut label yang terdapat pada bahain tersebut
clip_image009
BAHAN RADIOAKTIF
BAHAN RADIOAKTIF
 • Sisa – sisa bahan ini amat berhaya terhadap manusia dan alam sekitar.
 • Boleh mengakibatkan kanser dan perubahan genetik.
clip_image011
KOROSIF
KOROSIF
 • Ia bahan mudah menghakis dan boleh memusnah sel – sel badan apabila terkenanya.
 • Bahan ini perlu dikendalikan dengan betul dan langkah – langkah keselamatan perlu dititik beratkan.
 • Perlu disimpan ditempat yang selamat dan berlabel.
clip_image013
KOT MAKMAL
KOT MAKMAL
 • Untuk melindungi diri daripada tumpahan bahan kimia dan bahan biologi.
 • Mesti dipakai setiap kali melakukan eksperimen.
clip_image015
SARUNG TANGAN
SARUNG TANGAN
 • Perlu dipakai setiap kali hendak melakukan eksperimen.
 • Bertujuan untuk melindungi daripada tumpahan bahan kimia dan bahan biologi.
clip_image017
PEMADAN API
PEMADAN API
 • Digunakan apabila berlaku kebekaran dalam makmal.
 • Diletak ditempat yang mudah diambil.
 • Perlu sentiasa diperiksa bagi memastikan alat ini sentiasa berfungsi dengan baik.
clip_image019
EYE SHOWER
PENYEMBUR MATA
 • Perlu berada dalam makmal dan perlu diperiksa agar berada dalam keadaan baik.
 • Digunakan apabila terkena bahan kimia pada mata.
clip_image021
PETI KECEMASAN
PETI KECEMASAN
 • Digunakan untuk merawat kecederaan kecil pada badan.
 • Bahan yang perlu berada dalam peti kecemasan ialah kapas, iodine, gunting, pembalut luka dan lain – lain lagi.
 • Diletak ditempat yang mudah dicapai.
SUMBER : PELAJAR YANG MENGAMBIL SUBJEK INI.