BIOKIMIA : SIMBOL-SIMBOL DI DALAM MAKMAL

clip_image002

          BAHAN REAKTIF

clip_image004

                RADIOAKTIF

clip_image006

                CORROSIVE

clip_image008

               KARSINOGEN

clip_image010

               MUDAH MENYALA

 

SUMBER : Pelajar yang mengambil subjek ini.