IMUNOHEMATOLOGI-KUMPULAN DARAH KELL

KUMPULAN DARAH KELL

Kumpulan darah KELL merupakan kumpulan darah pertama yang ditemui selepas pembangunan ujian antiglobulin.kumpulan darah ini ditemui pada tahun 1946.darah KELLdiberi nama sempena nama Puan Kellehere iaitu seorang pesakit dimana antibodianti-kelltelah menyebabkan penyakit HDN (Hemolytic Disease of the Newborn ).Sebanyak 25 antigen KELL telah ditemui dengan frekuensi dan populasi yang berbeza.Pada tahun 1949,antigen berfrekuensi tinggi telah dilaporkan.

JENIS-JENIS ANTIGEN KELL

Antigen KELL terbahagikepada dua(2)jenis itu antigen berfrekuensi tinggi dan antigen berfrekuensi rendah. Antara antigen berfrekuensi tinggi ialah ( k, Kpᵇ, Jsᵇ, KEL11, Ko ) dan antigen berfrekuensi rendah pula terdiri daripada ( K, Kpᵃ atau Kpᶜ, Jsᵃ, KEL17 ). Antigen K jarang untuk populasi asia.Antigen ini 9% pada orang kulit putih dan 2% pada orang Afrika Amerika.Manakala antigen Jsᵃ pula pada orang Afrika dan Amerika dengan kekerapan 20%. Antigen Ko pula sangat jarang ditemui.

JENIS-JENIS ANTIBODI KELL

Antibodi KELL terbahagi kepada dua(2) iaitu Anti-Ku(Anti-KEL5) dan Anti-K.

KEKERAPAN FENOTIP %

Fenotip

African Amerika

Whites

K+k-

Jarang

0.2

K+k+

2

8.8

K-k+

98

91

Kp(a+b-)

0

Jarang

Kp(a+b+)

Jarang

2.3

Kp(a-b+)

100

97.7

Js(a+b-)

1

0

Js(a+b+)

19

Jarang

Js(a-b+)

80

100

Ko

Jarang ditemui

Jarang ditemui

RUJUKAN

Immunohematology,second edition,principles and practice, EvaD. Quinley,m/s 142-145.

SUMBER : PELAJAR YANG MENGAMBIL SUBJEK INI.